tx-northtexas-eaglemtnlake-sm.jpg

Eagle Mountain Lake, TexasPhoto credit: Darcy Kiefel