tx-northtexas-eaglemtnlake-sm.jpg

Eagle Mountain Lake, Texas
Photo credit: 
Darcy Kiefel