oh_p4pcleveland_rivergatepark_sm.jpg

Rivergate Park, Ohio. Photo: Mark Pecot
Photo credit: 
Mark Pecot